Home | kalender
St.-Antonius  
Parochie-Ronse

Sint-Antonius

- Historiek
- Erediensten
- Nieuws
- Groepsreis
- Doopsel
- Huwelijk
- Overlijdens

Verenigingen

- Catechese
- Chiro
- Ziekenzorg
- St.-Franciscuskoor
- KBG
- KAV


- Archief

Kringwerking


Samen op weg naar het Heilig vormselKringwerking St.-Antonius.

Op zondag 18 maart kwamen de kinderen die het H. Vormsel zullen ontvangen samen voor de eucharistieviering. Stil ingetogen kwamen zij de kerk binnen, samen een wit lint vasthoudend in de rechterhand en een brandend kaarsje in de linkerhand. Zo werd op pakkende wijze de verbondenheid uitgedrukt met de kinderen en hun begeleiders van de busramp in Zwitserland. 

De kleurrijke kaarsjes die de kinderen naar voor brachten, hadden daarentegen een symbolische betekenis. In de inleiding op een bijzonder Maya-gebed in de map van Broederlijk Delen had Erik Gruloos de betekenis van die kleuren voor de Mayas toegelicht.
Rood: staat voor het bloed dat stroomt in onze aderen.
Zwart: voor de rust en de rouw.
Wit: bescherming tegen al wat ons leven en dat van ons volk bedreigt.
Geel: de zon en de warmte die alles doet groeien en vitaminen geeft, vooral de mas.
Blauw en groen: het hart van hemel en het hart van de aarde.
Het werd voor de talrijke aanwezigen een ingetogen en bezielende eucharistieviering.
De eerste omhaling voor Broederlijk Delen bracht 129.67 euro op, waarvoor onze dank.Sint-Antonius > Home


image 14122 image 14123 image 14124 image 14125 image 14126 image 14127
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 18/01/19 @ 16:04 CET | 5.5 msec
© Copyright 2003-2019 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2019