Home | kalender
 
Kav

KBG

K.B.G.In juli 1990 werd onder impuls van voormalig KBG Verbondssecretaris André Van Houtte en met de enthousiaste medewerking van Pater Jef Claeys, toenmalig Pastoor, een nieuwe KBG afdeling gesticht onder de naam
KBG RONSE SINT-ANTONIUS.
Als eerste voorzitter werd Roger Kerckhove aangesteld. Hij kreeg als medevoorzitters :Robert Deruyver en Maria Pot. Daniël Vanderaspoilden werd de eerste secretaris. Enkele enthousiaste medewerkers kwamen als wijkverantwoordelijken al vlug de bestuursploeg aanvullen.

Ons even voorstellen :

KBG : Drie letters met een veel omvattende betekenisvolle inhoud :
De KRISTELIJKE BEWEGING van GEPENSIONEERDEN.

De “K” van Kristelijk :
Een beweging waarin leeftijdsgenoten en vrienden, die dezelfde bekommernissen delen, zich terugvinden in hetzelfde christelijk geïnspireerde waardengoed.
Vanuit een evangelische bekommernis om solidariteit tussen de sterkeren en de zwakkeren willen wij SAMEN opkomen tegen VEREENZAMING en VERKILLING die vooral de ouderen, maar ook de ganse maatschappij bedreigt.

De “B” van Beweging :
HET sleutelwoord in KBG. Een beweging van ouderen die zich met en voor elkaar engageren.Gepensioneerden die zich actief inlaten met de problemen van hun generatiegenoten en opkomen voor hun rechtmatige belangen.
Actieve ouderen die zich deel weten van een samenleving en daarin persoonlijk en als groep een betekenisvolle rol willen spelen. Die samen zorgen voor ontspanning, zinvolle tijdsbesteding, informatie en vorming.
Dit komt aan bod in onze FEESTVIERINGEN en GESPREKSNAMIDDAGEN;
VAKANTIEREIZEN en UITSTAPPEN openen nieuwe horizonten.
Een gezonde geest in een gezond lichaam ! Onze maandelijkse WANDELINGEN halen de vriendschapsbanden nauwer samen en brengen ons dichter bij de natuur.

In al deze activiteiten willen wij vooral de gelegenheid scheppen tot “ONTMOETING”, -Iets voor anderen betekenen; -tot SAMENZIJN IN één GROTE VRIENDENKRING.
_Tot INZET voor elkaar. Persoonlijke inzet en inzet op maatschappelijk vlak.

De “G” van GEPENSIONEERDEN :
Wij staan open voor allen die niet meer aan het actieve arbeidscircuit deelnemen.
Zij die zich nog niet afgeschreven of opzij gezet willen voelen, maar hun vrije tijd zinvol willen doorbrengen.
Zij die zich in een geest van solidariteit en eensgezindheid willen inzetten voor hun medemens.
Al deze mensen, vooral jonggepensioneerden, nemen wij graag in onze vriendenkring op.


  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 11/02/11 @ 19:36 CET | 7.8 msec
© Copyright 2003-2019 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2019