Home | kalender
 
Parochie-Ronse

St.-Martinus


- Barmhartigheid 2019

- BeschermdMonument
- Onze Patroon

- Aanbidding
- Erediensten
- Koren
- Doopsel
- Vormselcatechese
- Overlijdens
- Kerk en toerisme
- Kerstmarkt
- Kaasavond

- Liturgische ploeg

- Kerkfabriek
- Ziekenzorg

- Geschiedenis
- Glasramen 1
- Beschrijving van de kerk

Saint-Martin

- Mots de Vie


MARTINUS van TOURS, bisschop, Feest op 11 novemberMartinus werd omstreeks 316 uit heidense ouders in Pannonië (Hongarije) geboren.
Als soldaat ontving hij het doopsel. 
Later stichtte hij een klooster te Ligugé bij Poitiers,
waar hij onder leiding van de heilige Hilarius als monnik leefde. 
Toen hij priester was geworden, werd hij tot bisschop van Tours gekozen.
Hij was het voorbeeld van een goede herder,
stichtte nog andere kloosters,
onderrichtte zijn priesters en verkondigde het evangelie aan de armen. 
Hij stierf in 397.


God, Gij hebt uw grootheid geopenbaard in de heilige bisschop Martinus,
bij zijn leven en ook in zijn dood.
Breng het wonder van uw genade in ons bestaan. 
Laat niet toe dat leven of sterven ons kan scheiden van uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.


Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof.
Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.  Heb. 13, 7-8


Bron: Getijdenboek Gebeden voor elke dag

image 16992
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 17/10/17 @ 14:38 CET | 4.5 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024