Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13546image 88
Zondagsliturgie in de Spilkapel .Geslaagd project.


Zondag 12 januari was het druk in De Spil. Nee, niet in de grote feestruimte, maar in de nieuw- ingerichte SPILKAPEL Deze is ondergebracht in de berging van onze parochiezaal. Een heel geslaagd project, daarover is iedereen die bij de inzegening aanwezig was, het roerend eens. Onze trouwe kerkgangers ontbraken niet op het appel. Inderdaad, de ruimte zat eivol. Dit gaf aan het liturgische invulling een zeer dynamische impuls.

Zegengebed


De viering was hartverwarmend en bijzonder geïnspireerd. Rector Michel T’joen zegende de kruisjes en sprak het speciale zegengebed uit:

God onze Vader,
uw Zoon heeft ons beloofd
dat, waar twee of meer in zijn naam bijeen zijn,
Hij in hun midden zal zijn.

Wij danken U, dat U om mensen geeft
hen samenbrengt
en gidst door uw verrezen Zoon
in de kracht van uw Geest.

Houd ons bijeen
op de blijde weg van uw goede boodschap.
Dat wij hier uw woord vernemen
en gesterkt door het levend Brood
één zijn van hart en geest
en uitstralend getuigen van de liefdeseenheid die U bent:
+ de Vader, met de Zoon, in de eenheid van één Geest. Amen.


Een nieuwe uitdaging

De eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor kan. André De Wolf, onder het thema van de
Doop van de Heer, kon niet beter aansluiten bij het “doop’ van onze Spilkapel De inleiding ertoe en het intredelied sprak boekdelen. “Ons kerkgebouw is voorlopig niet meer de spil van het liturgisch gebeuren; daarom is het goed dat wij voorlopig onderdak vinden in dit gebouw, van oudsher ook een ontmoetingsruimte die wij destijds tot de Spil hebben omgedoopt. En van een doop gesproken. Jezus begint vandaag aan zijn openbaar leven, dat begint met zijn doop. Wij blijven vertrouwensvol naar Hem opkijken en daarin sterkte vinden in deze uitdaging. Een nieuwe fase dient zich aan. Wij bidden vandaag dat het licht dat is aangestoken bij ons doopsel in ons mag blijven branden. Met de woorden van het lied 818 willen wij in deze viering binnentreden: Dat het licht in ons mag blijven branden.

De liturgische medewerkers zullen de wekelijkse diensten verder verzorgen in dezelfde geest en met dezelfde goed-verzorgde omkadering, die wij in onze gemeenschap blijven ter harte nemen.
Over de concrete uitwerking (afwisseling tussen eucharistie en gebedsdienst) worden de kerkgangers van St.-Pieter (en Sint-Antonius) nader geïnformeerd via mondelinge toelichting en de respectieve mededelingenborden.

St.-Pietersgemeenschap springlevend

Wij doen hierbij een oproep aan al onze trouwe medewerkers en medeparochianen-kerkgangers om door hun inzet en aanwezigheid dit initiatief ten volle te steunen. Daarmee houden wij de dynamische geest en werking, die onze St.-Pietersgemeenschap toch kenmerkt, springlevend.

image 22945


St.-Pieter startpagina

  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 20/01/20 @ 00:45 CET | 2.4 msec
© Copyright 2003-2021 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2021