Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13438
image 88

Aanvraag.

Het vastleggen van de datum en het uur van de huwelijksinzegening in de Sint-Pieterskerk gebeurt in overleg met de pastoor:

E.H. Kan. André De Wolf

A. Hullebroeckstraat 55, 9600 Ronse

Telefoon 055 60 76 44

GSM 0475 45 07 73

E-mail  andre.de.wolf2@telenet.be


Nadat de pastoor de datum heeft genoteerd, worden de administratieve formaliteiten geregeld door Bob Dhondt. De verloofden kunnen contact nemen via E-mail: bobenmariepaule@telenet.be


Pastoraal gesprek (ondertrouw).


Nadat het administratief dossier, met o.a. de doopattesten, klaar is, en enkele weken voor het huwelijk, maken de verloofden opnieuw een afspraak met de pastoor voor een pastoraal gesprek, ook ondertrouw genoemd.

Huwelijksinzegening.


Het burgerlijk huwelijk gaat het kerkelijke vooraf. Het huwelijk wordt ingezegend door E.H.Kan. André De Wolf.

Kosten.


Het tarief voor een huwelijksinzegening bedraagt € 275. Deze som wordt betaald ten laatste één week voor het huwelijk.
De parochie zorgt niet voor de muzikale omlijsting, er is wel een geluidsinstallatie en een CD-speler ter beschikking. 

Vorming.


Het wordt ten stelligste aangeraden een sessie te volgen van de huwelijksvoorbereiding georganiseerd door het bisdom of de dekenij. De dekenale verantwoordelijken zijn:
De Heer Diaken en mevrouw Pol Tordeur.
Telefoon 055/21.36.68. E-mail: ptordeur@yucom.be

Op de site www.gezinspastoraal.be vindt je een overzicht van de initiatieven van het bisdom Gent.

Tekstboekje.


De kandidaten krijgen de nodige ruimte en kans tot eigen inbreng door het zoeken naar zinvolle teksten, het kiezen van aangepaste muziek, het maken van een misboekje, enz. .
Indien een tekstboekje wordt opgemaakt dient de kladversie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Heer Deken of aan de priester die het huwelijk inzegent.

Versiering in de kerk.


Voor de toegang tot de kerk kan men zich wenden tot
Maria Vanderborght-Verhaegen, tel. 0476 60 15 05

Recente huwelijken.


Jolien Platteau en Aram Hovhannisyan.
Emily Beauprez en Jil Van Wetter

Hanna Lammens en Jeroen Verfaille.

Wij wensen aan de jonggehuwden van harte proficiat en alle geluk en vreugde toe. Proficiat ook aan de ouders en de ganse familie.

Getrouwd !Getrouwd,
dat is met heel je wezen
blij en arm zijn,
koud en moe zijn,
groot en klein zijn,
bij elkaar.

Dat is
van top tot teen,
met huis en haar
volop mens zijn,
man en vrouw zijn,
bij elkaar. Getrouwd,
dat is zwijgend moe zijn,
onbegrepen,
niet in staat een weg te banen
naar elkaar.

Dat is vragend,
plagend,
lievend, gevend,
stil maar wachtend
bij elkaar.

Getrouwd,
dat is getweeën groeiend
als mensen
ieder naar zijn aard.
En daarin elkaar
steeds weer boeiend:
'Jij bent mijn hele leven waard!'St.-Pieter startpagina
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 27/08/18 @ 14:27 CET | 6.7 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024