Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13428
image 88

image 13429

Op de parochie Sint-Pieter staat een meer dan 300 jaar oude kapel. De kapel, toegewijd aan O.L.V. van Lorette, bevindt zich op het einde van de IJsmolenstraat, op een bescheiden, maar heerlijke plek, in de glooïende IJsmolenkouter en op de zuidelijke flank van de Muziekberg.
De kapel is er gekomen op initiatief van Pastoor Christophe de le Tenre. Op eigen kosten liet deze pastoor van parochie Sint-Martinus de kapel op de wijk IJsmolen in 1676 bouwen om de bewoners aldaar de gelegenheid te bieden de zondagsmis bij te wonen. De kapel werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Loreto voor wie de devotie in de 17de eeuw ruim verspreid was. In 1976 werd met grote luister het 300-jarig bestaan van de kapel gevierd.

De twee jaarlijkse hoogdagen van de kapel zijn de intocht van de relieken van Sint-Hermes op Drievuldigheidszondag en uiteraard het hoogfeest van Maria Boodschap, Aankondiging van de Heer op 25 maart, van oudsher begindag van de noveen.
Een kleine groep eenvoudige, trouwe bereidwilligen zorgt voor het behoud van de kapel, haar eredienst, niet enkel met de jaarlijkse noveen, maar ook door een maandelijks gebedsuur.

Meer details kan je vinden op de site van het Dekenaat Ronse, onder de rubriek “Kapellen”.

Verantwoordelijke : Albert Delbar, telefoon 055.21.26.29


AKTIVITEITEN.


Volgende activiteiten vinden er regelmatig plaats:
- ieder jaar op 25 maart (feest van Maria Boodschap) begint de Lorettenoveen. Gedurende negen dagen zorgen de verschillende parochies uit de omgeving, om de beurt, voor een plechtige viering met gebed, bezinning en zang.
- iedere maand is er op zondagnamiddag een gebedsuur.
- jaarlijks is er een bedevaart vanuit de luchtmachtbasis van Gavere
- tijdens de jaarlijkse Fiertel is kapel Lorette een officiële halte met het reliekschrijn van St.-Hermes.


Loflied.


Tijdens de noveen zingt het St.-Pieterskoor traditiegetrouw aan het einde van de viering het lied “Onze-Lieve-Vrouw van Lorette”. De tekst is ook te vinden op de dekenale website, maar dit stukje Lorettedevotie mag niet op onze site ontbreken. De tekst is destijds geschreven door de oud-pastoor van onze St.Pietersparochie, E.H. Marc Devos(1907-1989). De 2-stemmige melodie - met orgelzetting - (op een bestaand lied?) is van ene Jos.Reinhard. Deze tekst zegt door zijn eenvoud en directheid zoveel over de ongekunstelde levensvisie van de geliefde parochieherder die E.H. Devos was:

Onze Lieve Vrouw van Lorette.
Verdoken tussen heuvels en donker dennewoud,
omringd van tarwevelden, bij de Vlaamse grens gebouwd.
Daar staat de kapel Lorette voor Onze Lieve Vrouw,
daar komen wij haar bidden om sterkt'en liefd'en trouw.
Ave Maria, Maria.

Zohaast de blijde lente weer 'Boodschap' brengen mocht,
gaat jong en oud ter beevaart, gaat elk op lentetocht.
Naar de Kapel Lorette, naar Onze Lieve Vrouw
en allen komen bidden om sterkt'en liefd'en trouw.
Ave Maria, Maria.

In moeders huis verenigd, de Vlaming en de Waal,
bidden als broeders samen, elk in zijn eigen taal.
Want in Kapel Lorette, bij Onze Lieve Vrouw
bidden zij voor elkander om sterkt'en liefd'en trouw.
Ave Maria, Maria.


Kapel Lorette

Terug

St.-Pieter startpagina


  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 27/09/15 @ 19:05 CET | 8.7 msec
© Copyright 2003-2023 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2023