Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13337
image 88

image 17545

Door het doopsel vragen de ouders de opname van hun kind in de rooms-katholieke kerkgemeenschap. Samen met meter en peter verbinden zij zich ertoe hun kindje op te voeden en te onderrichten in het christelijk geloof. Gedoopt zijn is ook een voorwaarde voor het ontvangen van andere sacramenten zoals communie, vormsel, huwelijk.

Doopaanvraag.

De aanvraag van een doopsel in de Sint-Pieterskerk gebeurt liefst door een voorstel van datum en uur en het adres van de ouders per E-mail te sturen naar Bob Dhondt op het E-mailadres: bobenmariepaule@telenet.be

Organisatie van de vieringen.

Alle doopvieringen vinden plaats in de kerk op zaterdag tussen 14 en 17u. De ouders kunnen zelf een datum en uur voorstellen. Bij het eerste contact wordt de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ouders genoteerd. Na nazicht van de beschikbaarheid van een diaken voor het toedienen van het doopsel, krijgen de ouders een bevestiging. Op dat ogenblik sturen we naar de ouders een formulier "Aanvraag Doopsel", dat na invulling dient teruggestuurd te worden.

In de kerk zijn tekstboekjes van de viering ter beschikking. Ouders die zelf een boekje wensen samen te stellen doen dit liefst in overleg met de doopheer (diaken).
Als herinnering aan het doopsel wordt in de kerk een kadertje met de naam van de dopeling opgehangen. Dit kadertje wordt aan de ouders overhandigd in de Lichtmisviering (begin februari) die volgt op de doop.

De doopviering is gratis, een vrije bijdrage is altijd welkom.
Doopselviering  Lichtmis


Ergens komt een kind vandaan.

Ergens komt een kind vandaan, van ver,
van buiten, zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord,
heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn
en weet nog niet wie het ooit zal zijn...
Ergens moet een kind toch heen, het gaat zijn eigen weg alleen
en zoekt of in de wildernis een bron van levend water is
en luistert of een woord bestaat
waarin zijn toekomst open gaat...
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is
van vuilnisbelt tot gouden troon,
aan vluchteling of koningszoon.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied
en wie niet leeft verstaat het niet...
Dan roepen mensen:
jij, woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam.
Kind van mensen ben jij nu voortaan.

Huub OosterhuisSt.-Pieter startpagina
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 10/09/23 @ 15:36 CET | 9.3 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024