Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13118
image 88

Hoe de parochie ontstond en groeide ...


image 13311

Op 24 september 1931 verschijnt een Koninklijk Besluit waarbij de hulpparochie onder de naam Sint-Petrus wordt opgericht in de wijk " Klein Frankrijk". Na gesprekken met de zusters Gilleman neemt de deken, E.H. Lust, in augustus 1950 contact met Marcel De Schrijver. Dan wordt ook de wettelijke structuur, nl. de kerkfabriek, opgericht. Maken er deel van uit: Victor Annick (voorzitter), Adiel Dedecker (penningmeester), Marcel Demeyer en Marcel De Schrijver (leden).

E.H. Marc Devos wordt in 1951 pastoor en moet starten met een schuld van 400.000 BF vanwege aanpassingswerken aan de pastorij en inrichting van een noodkerk.
Onmiddellijk besluit de kerkfabriek een nieuwe kerk te bouwen. Het project zal worden gefinancierd met de opbrengst van de inmiddels opgestarte Vlaamse Kermissen en met toelagen van de staat, de stad en het bisdom.

Rond de kerkfabriek, een pastorij en de noodkerk ontstaat ook een degelijke parochiale werking. Na 25 jaar Vlaamse Kermissen beslissen de organisatoren ermee te stoppen, omdat de bouw van de kerk een dode letter was gebleven. De bouwplannen van de nieuwe St.-Pieterskerk zijn een administratieve lijdensweg geworden, o.m. door de aard van de plannen zelf en het wisselende tracé van de zuidelijke stadsring
Een nieuwe enthousiaste groep gaat echter onverschrokken verder met de organisatie van de jaarlijkse St.-Pietersfeesten. Zij besteden de opbrengst wel integraal aan de renovatie van de parochiezaal.

Wanneer op 22 maart 1987 E.H. Luc Claus pastoor wordt krijgt de parochie een nieuwe adem. Onder zijn impuls wordt het dossier van de nieuwe kerk na 34 jaar gedeblokkeerd. Bovendien wordt de parochiezaal grondig gerenoveerd, waarbij de huidige structuur maximaal wordt gevrijwaard.


Terug

St.-Pieter startpagina


  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 13/12/11 @ 11:19 CET | 5.9 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024