Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13545
image 88

Liturgische groep.


'Liturgische groep' is de verzamelnaam voor de catechisten, de misdienaars, het koor, de muzikanten, de lectoren, de onderhoudsploeg, de personen die instaan voor de materiële voorbereiding van de vieringen, de tekstschrijvers, enz . Hun jaarlijks St.-Ceciliafeest, nieuwjaarsreceptie en dankfeest met volksspelen en barbecue, zijn een beloning en bekroning voor een volgehouden jaarwerking.

Klik op één van de volgende linken om een fotoverslag te zien van het laatste jaar.
Nieuwjaarsreceptie Spelnamiddag  Sint-Cecilia  Sint-PieterskoorDe priester.

De priester is de voorganger bij de eucharistievieringen.

St.-Pieterskoor.

Het koor is in een eucharistie niet weg te denken.
Het St.-Pieterskoor repeteert wekelijks op donderdag van 19u tot 20u in de kerk. Het repertoire bevat zowel eenstemmige als meerstemmige oude en hedendaagse liederen. Het koor luistert de zondagsvieringen op en besteedt veel zorg aan de eucharistievieringen van Kerstmis en Pasen, de bedevaarten naar Wittentak en kapel Lorette en de St.-Pietersfeesten.
Het koor zoekt nog altijd naar stemmen; wie graag ( oude en nieuwe liederen ) zingt, is van harte welkom.

Dirigent : Gaby Verzele  tel 055 21 27 57
Organist : Jozef Van der Borght  tel 055 21 35 77

Tekstschrijvers.

Een werkgroep maakt het 'scenario' van de vieringen, kiest in samenspraak met de voorganger de teksten en de liederen van de zondagsvieringen en van de speciale diensten.

Misdienaars.

Misdienaars vervullen een belangrijke functie in de liturgie ( bvb. de offergaven aanbrengen, de omhaling doen, ... ). Op hun groep staat geen leeftijd; groot en klein blijft welkom, dus kom gewoon eens langs, de deur van de sacristie staat steeds voor je open.

Lectoren.

De lectoren zijn verantwoordelijk voor een degelijke voorlezing van de teksten en het mee uitreiken van de communie. Samen met de voorganger leiden ze het gebed van de gelovigen.

Gebedsleider.

Afwisselend is er op zondag een eucharistieviering of een gebedsviering. De zondag van de gebedsviering is de voorganger een gebedsleider.


Versiering en onderhoud.

Iedere week, maar ook bij speciale gelegenheden, zorgen vrijwilligers voor een smaakvolle bloemenversiering op en rond het altaar. De thema's van de vieringen worden in tekeningen en teksten uitgewerkt op de daartoe bestemde panelen. Op geregelde tijden krijgen de kerk en de omgeving een grondige schoonmaakbeurt. Maar wij komen altijd wel een paar handen tekort dus ... !


Terug

St.-Pieter startpagina

  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 08/01/23 @ 13:31 CET | 6.9 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024