Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13315
image 88

De middernachtmis 2016.


KERST OP ST.-PIETER.

De traditionele middernachtmis kende een heel behoorlijke opkomst. Opvallend veel belangstellenden uit andere parochies vierden samen met de St.-Pietersgemeenschap de komst van het Kerstekind. In de hal bracht Dany met de bekende liedjes op de accordeon de binnenkomers al in de kerstsfeer. Tijdens de intrede klonk het zachte orgelspel en pastoor André droeg het kind Jezus naar de stal. Het koor sloot aan met het 'Nu zijt wellekome' in samenzang en meerstemmigheid. Overigens waren alle gezangen (traditionals en liturgische liederen) mooi ingepast in een stijlvolle liturgie. Het koor, de versiering met gepaste symboliek, de fijne lezingen door lectoren (in samenwerking met de St.-Antoniusparochie), de misdienaars en enkele dappere vormelingen, het gewaardeerde voorgaan door onze pastoor, het vloeide harmonisch ineen. Jana, Lina en Jasper bekoorden na de communie het luisterpubliek met een ontwapenend liedje SuZa Nina. De glühwein tijdens de diep-nachtelijke receptie deed de rest. Bij leven en welzijn, een nachtmis mag er ook volgend jaar weer zijn.

ZOMAAR EEN WENS

De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.
(A. Van Wilderode)


Nieuwjaarswens van St.-Pieter

Aan alle lezers van onze rubrieken wensen wij in naam van de hele St.-Pietersgemeenschap een zegenrijk 2017!

image 19925


KERST OP ST.-PIETER.

Blijkens ‘Het Laatste Nieuws’ zijn nog een 5-tal middernachtmissen in Zuid-Oost-Vlaanderen: nl. in Nokere, Oudenaarde, Zottegem, Baaigem en… in de St.-Pietersparochie te Ronse. En inderdaad, de middernachtmis kende toch nog een heel behoorlijke opkomst. Opvallend veel belangstellenden uit andere parochies vierden samen met de St.-Pietersgemeenschap de komst van het Kerstekind. In de hal bracht accordeonist Dany met een medley van de bekende kerstdeuntjes de binnenkomers al in de kerstsfeer. Zacht orgelspel klonk tijdens de intredeprocessie, terwijl pastoor André samen met de accolieten het beeldje van het Jezuskind naar de stal droeg. Het koor sloot aan met het ‘Nu zijt wellekome’ in samenzang en meerstemmigheid. Overigens waren alle gezangen (traditionals en liturgische liederen) mooi ingepast in een stijlvolle liturgie. Het koor, de versiering met gepaste symboliek, de fijne lezingen door lectoren, de misdienaars, enkele dappere vormelingen en het gewaardeerde voorgaan door onze pastoor, het vloeide harmonisch ineen. Jana, Lina en Jasper bekoorden na de communie het luisterpubliek met een ontwapenend ‘Susa Nina’ in mooie samenzang met het koor. Tot slot bracht het koor met een speels liedje zijn kerstwensen over en die brengen wij graag over aan onze lezers:

‘t is kerstmis overal
We dromen onze dromen
bij mooi versierde bomen
Dus wensen wij elkaar:
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Merry Christmas and a happy New Year!
Joyeux Noël et Bonne Année !


De glühwein tijdens de diep-nachtelijke receptie deed de rest. Bij leven en welzijn, een nachtmis mag er ook volgend jaar weer zijn. Erfgoed dat, in welke vorm ook, moet blijven?


Middernachtmis

Vieringen


St.-Pieter startpagina


  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 30/12/16 @ 20:14 CET | 9.5 msec
© Copyright 2003-2024 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2024